Dofinansowanie UE

 

Witamy na stronie Przedszkola w Trzemesznie 

   

Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka powstało w 1949r. Mieści się na Pl. Św. Wojciecha 15 w Trzemesznie. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem, na terenie którego znajduje się sprzęt do zabaw i dużo zieleni. Placówka liczy sześć oddziałów zlokalizowanych w trzech budynkach. W budynkach znajduje się sześć sal dydaktycznych wyposażonych w zabawki oraz pomoce dydaktyczne , dostosowane do wieku psychorozwojowego dziecka. Nasze przedszkole liczy 138 dzieci, które przydzielone są do następujących grup: Kangurki, Pszczółki, Króliki, Tygryski, Motylki i Misie. Kadra naszej placówki wygląda następująco: dyrektor, 11 nauczycielek, które posiadają kwalifikacje zgodne w wykonywanym zawodem. Cztery z nich posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, trzy stopień nauczyciela mianowanego, trzy  stopień nauczyciela kontraktowego oraz jedna stopień nauczyciela stażysty. Do prac administracyjno-obsługowych zatrudnionych jest 10 osób.


W naszym przedszkolu są trzy łazienki, szatnie, oraz gabinet do zajęć dodatkowych.  Placówka posiada własne zaplecze kuchenne. Przywiązujemy dużą wagę do estetyki i funkcjonalności pomieszczeń, dlatego wnętrze przedszkola jest wesołe, kolorowe i zostało zaplanowane tak, aby zachęcić naszychwychowanków do dobrej zabawy i nauki.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 6:30 do 16:30. Czas pracy poszczególnych grup wiekowych jest dostosowany do potrzeb określonych przez rodziców.

W przedszkolu działania wszystkich pracowników skierowane są na wychowanie zdrowego, aktywnego, wrażliwego, odpornego psychicznie i fizycznie dziecka przy współudziale rodziców. Dlatego kadra pedagogiczna tworzy i realizuje plany kółek zainteresowań takich jak teatrzyk „Bajka” i klub ekologiczny „Leśne Ludki” a także tworzy programy autorskie. 

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, zwłaszcza dbałości o własne zdrowie psychiczne, fizyczne i bezpieczeństwo oraz rozwoju twórczej aktywności. Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo – dydaktyczne: 

Obecnie funkcjonują następujące programy:
1) Program Wychowawczy Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka
2) Program profilaktyczny Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka
3) Program profilaktyczny gimnastyki korekcyjnej
4) Program profilaktyczny z logopedii
5) Program profilaktyczny zajęć rewalidacyjnych
6) Program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole”

7) Program wychowania przedszkolnego „Trampolina”

8) Program edukacji czytelniczej „Jestem aktywnym czytelnikiem”.

A także:
- opracowane przez każdego wychowawcę plany współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci

Nasze przedszkole współpracuje z rodziną w procesie wychowania każdego dziecka, dlatego:
• Zaspokajamy potrzeby dziecka;
• Organizujemy jego aktywność;
• Dbamy o jego rozwój fizyczny i psychiczny;
• Integrujemy proces wychowania i edukacji;
• Monitorujemy indywidualny rozwój każdego wychowanka.

Aby osiągnąć taką sylwetkę , każdy przedszkolak poznaje swoje prawa i obowiązki , które zawarte są w Programie Wychowawczym. Przedszkole ma swój kalendarz imprez i wydarzeń, stanowiących własne tradycje – co podkreśla jego odrębność i specyfikę, a są to:
• Akcja Sprzątanie Świata,
• Pasowanie na przedszkolaka,
• Powitanie Jesienie,
• Dzień Przedszkolaka,
• Dzień Chłopca,

• Święto Drzewa,
• Dzień Edukacji Narodowej,
• Święto Niepodległości,
• Dzień z Wierszem,
• Dzień Pluszowego Misia,
• Andrzejki,
• Mikołajki,
• Wigilia Przedszkolna,
• Wigilia z rodzicami,
• Występu Jasełkowe dla Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego Promyk oraz dla osób mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Bal Karnawałowy,
• Dzień Czerwony,

• Dzień Kobiet,

• Dzień Wiosny,
• Śniadanie Wielkanocne,
• Dzień Ziemi,
• Festyn rodzinny z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka,
• Festyn integracyjny promujący ruch,
• Piżama Party,
• Warsztaty dla rodziców;
• wycieczki edukacyjne,

• teatrzyki,

Aby osiągnąć zamierzone sukcesy – przedszkole doskonali swoją współpracę ze środowiskiem i promuje placówkę:
• Rozszerzenie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem;
• Współpraca z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy;
• Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych;
• Podjęcie oraz kontynuowanie współpracy z organizacjami i placówkami społecznymi ( Urząd Miasta, Policja, Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2, Pediatra, Stomatolog, Leśniczy, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego Promyk, Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie, Ekolider, Nadleśnictwo Gołąbki, Biblioteka w Trzemesznie, itd.)

 

Z tej krótkiej metryczki można wywnioskować, że Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie to miejsce tętniące życiem roześmianych, szczęśliwych dzieci. Miejsce, gdzie niewielka grupa pracowników niezwykle odpowiedzialnych i zaangażowanych, każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby wspólnie budować „przedszkole marzeń” dla dzieci i ich rodziców.  

 

 

 
Dofinansowanie UE Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.