Dofinansowanie UE

 

Witamy na stronie Przedszkola w Trzemesznie 

  

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016

 

na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od dnia 18 stycznia 2014 roku ( DZ.U  z 2014 r. poz.7)

 

 1. Dyrektor Przedszkola Nr 1 „Chatka Puchatka” informuje, że zgodnie z w/w ustawą Rodzice, którzy chcą aby dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego uczęszczają, składają „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego”.
 • Od  27. 02.2015  do 06. 03. 2015r. –wydawanie i przyjmowanie przez wychowawcę grupy „Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego”.
 • Deklaracje złożone po terminie  nie będą rozpatrywane. Zwrot deklaracji należy potwierdzić na liście datą i podpisem rodzica/prawnego opiekuna oraz przyjmującego deklarację.
 • Od 10.03.2015 do 31.03.2015r.- prowadzona będzie rekrutacja  do przedszkola , wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka 5, 4 i 3 letniego do przedszkola (rocznik 2010, 2011 i 2012) na pozostałe wolne miejsca dla dzieci, które po raz pierwszy starają się o przyjęcie do naszego przedszkola. 

 

 

O przedszkolu


Przedszkole publiczne znajduje się w komfortowym, przystosowanym specjalnie do potrzeb dzieci kompleksie budynków na placu św. Wojciecha w Trzemesznie. Działa od 1949 roku, w ciągu 57 lat placówką kierowało kolejno pięciu dyrektorów. Od 2006 roku funkcję dyrektora pełni pani Teresa Popielarz, która swoim nieustannym staraniem prowadzi systematyczną modernizację budynków. Posiadamy sześć jasnych, estetycznych, dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, urządzonych z wielką starannością, przystosowany do potrzeb dzieci tak, aby zapewnić im jak najlepsze miejsce do rozwoju intelektualnego oraz fizycznego. Obok kompleksu budynków przedszkolnych znajduje się położony w spokojnym odizolowanym miejscu, ocienionym drzewami i krzewami plac zabaw, wyposażony w drewniany sprzęt do zabaw ruchowych. Podstawowym zadaniem placówki jest kształtowanie u dziecka szeroko pojętej samodzielności przejawiającej się w: umiejętności radzenia sobie z problemami, kreatywnym myśleniu, twórczym postrzeganiu świata i nieustającym rozwoju potencjału dziecka.

 

Atutami przedszkola nr 1 Chatka Puchatka w Trzemesznie są:

 • dogodna dla rodziców lokalizacja w centrum miasta,
 • kolorowe, dobrze wyposażone sale,
 • małe grupy,
 • bogata oferta bezpłatnych zajęć,
 • własna kuchnia i pyszne domowe potrawy,
 • miła i przyjazna atmosfera między przedszkolem i rodzicami,
 • kompetentna, wykształcona i lubiana przez dzieci kadra,
 • wspieranie aktywnych form pracy rozwijającej kreatywność wychowanków,
 • zabawa jako główna forma aktywności,
 • przedszkolaki pod opieką psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną,
 • nauka języka angielskiego od najmłodszych lat,
 • udział przedszkolaków w konkursach ogólnopolskich, międzynarodowych oraz w występach,
 • organizacja pikników, festynów rodzinnych, kontakt ze sztuką poprzez przedstawienia teatralne w przedszkolu, wyjazdy na spektakle, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 
Dofinansowanie UE Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.