Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) przedszkola Chatka Puchatka w Trezmesznie
A A A


Witamy na stronie Przedszkola w Trzemesznie 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

 

"Z ekologią trzymaj blisko, by nasz świat nie był jak śmietnisko".
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników naszej planety do konkursu plastycznego promującego postawy proekologiczne.


ico konkurs_plastyczny.pdf - do pobrania

 


 

Ogłoszenie o naborze do przedszkola

 

W dniach od 27 lutego do 17 marca 2023r. Przedszkole nr 1 im. „Chatka Puchatka” w Trzemesznie prowadzi rekrutację elektroniczną na rok szkolny 2023/2024.

 

Adres strony logowania to trzemeszno.rekrutacje.edu.pl

 

W przypadku braku możliwości skorzystania z tej formy rekrutacji wniosek można pobrać ze strony internetowej przedszkola (z zakładki Rodzice), wypełnić i przynieść osobiście do sekretariatu placówki przy ul. Św. Wojciecha 15 w dniach pn.-pt. w godz. 9:00 - 13:00

 


 

Kadra pedagogiczna jest doskonale przygotowana do zawodu nauczycielskiego, świadoma odpowiedzialności jaka na niej spoczywa. Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, dba o własne doskonalenie i podnoszenie jakości pracy przedszkola.  Nadrzędnym celem jaki stawiają sobie nauczyciele w swojej pracy, jest uśmiech każdego dziecka oraz troska o jego prawidłowy rozwój.

 

Zadaniem nauczycieli jest wprowadzanie różnych form i metod pracy wyzwalających twórczą aktywność  dziecka, oraz jego zainteresowania intelektualne. Szczególny nacisk kładziemy na szacunek dla dziecka, jego potrzeby i indywidualność, oraz wychowanie w zgodzie z naturą

 

Wspólnie z rodzicami pragniemy stworzyć optymalne warunki dla zdrowia i aktywnego stylu życia, oraz wszechstronnego rozwoju naszych dzieci.

 

Wobec rodziny (opiekunów) przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 • pomaga w rozwiązywaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka,
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki zadań,
 • rozwija postawy wzajemnego szacunku, otwartości, szczerości, tolerancji,

 

Czas pracy naszego przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców i środowiska. Pracujemy w godzinach od 630 - 1630,w dniach od poniedziałku do piątku. W czasie pobytu dzieci spożywają  trzy posiłki dziennie:

 • 815 – I śniadanie;
 • 1045 – II śniadanie;                 
 • 1315 – obiad;


Nasze przedszkole jest placówką liczącą osiem grup dzieci:               

 • Kangurki
 • Motylki
 • Pszczółki
 • Króliki
 • Tygryski
 • Misie
 • Kłapouszki
 • Sówki