A A A

Realizowany program, podstawa programowa

W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku. Pracujemy na następującym programie wychowania przedszkolnego:

  • "Wokół przedszkola". Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego.