A A A

Organizacja przedszkola

Realizowany program, podstawa programowa

Program j. angielskiego w przedszkolu „Let’s play and learn”.

Program pracy logopedycznej – „Syczki i Szumy z Chatki Puchatka”.

Program czytelniczy „Jestem aktywnym czytelnikiem”.

Program edukacji ekologicznej Przedszkolnego Klubu Ekologicznego „Leśne Ludki”.

Program edukacji teatralnej - „Mali aktorzy na scenie”.

Program kreatywnej edukacji plastycznej „Mały artysta”.

Program edukacji muzycznej „Rozwijamy zdolności muzyczne”.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami”.

Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. Program wychowania przedszkolnego.

Elżbieta Kordas "Program wychowania przedszkolnego" wyd. PWN.


PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 lutego  2017 r.
Poz. 356
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 lutego  2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej