Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) przedszkola Chatka Puchatka w Trezmesznie
A A A

Aktualności » Archiwum Aktualności 2015/2016

Dzień Ziemi

22 kwietnia 2016 r. Przedszkolny Klub Ekologiczny „Leśne Ludki” działający w naszym Przedszkolu zorganizował obchody Dnia Ziemi. Tego dnia ubrania mieszkańców Chatki Puchatka były zielone, a atmosfera w przedszkolu bardzo podniosła. Tegoroczne obchody Dnia Ziemi obchodziliśmy pod hasłem „Sprzątanie świata zaczynamy od swojego podwórka” zgodnie z tematyką konkursu ekologicznego, który realizowaliśmy w kwietniu. W naszych uroczystościach towarzyszyli nam zaproszeni goście: inspektor ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzemesznie p. Monika Krawczak, właściciel Punktu Skupu Złomu MADA p. Janusz Zawada oraz właścicielka sklepu AGD ze Strzelna, wspierająca nasze zbiórki makulatury, prywatnie mama Olka z grupy Pszczółki, p. Agnieszka Wikarczak.

Tematyka odpadów, segregacji, recyklingu, ochroną przyrody została zaprezentowana w ciekawej inscenizacji ekologicznej pt.„Sprzątanie świata zaczynamy od Trzemeszna” przygotowanej przez Przedszkolny Teatrzyk „Bajka” oraz piosenkach ekologicznych przygotowanych i zaprezentowanych przez poszczególne grupy przedszkolne. „Misie” zaśpiewały „EKO – piosenkę”, którą napisała nauczycielka z naszego przedszkola, p. Mirosława Wegner. Po występach zaproszeni goście przeprowadzili test mający utrwalić wiedzę o odpadach. Tradycyjnie w Dzień Ziemi dzieci odnawiają ślubowania. Obiecują chronić zwierzęta, rośliny, jeziora i lasy, oszczędzać wodę, segregować odpady i rozwijać działalność proekologiczną w społeczności lokalnej. Do grona PRZEDSZKOLNEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO LEŚNE LUDKI zostali przyjęci nowi przedszkolacy Kangurki i Motylki. W Dzień Ziemi zostają przyjęci do Przedszkolnego Klubu Ekologicznego „Leśne Ludki” również osoby publiczne, które dbają o ochronę środowiska, angażują się w działalność proekologiczną współpracując również z naszą placówką W tym roku honorowym członkiem naszego Klubu zostali: właściciel Punktu Skupu Złomu MADA p. Janusz Zawada oraz właścicielka sklepu AGD ze Strzelna, wspierająca nasze zbiórki makulatury, prywatnie mama Olka z grupy Pszczółki, p. Agnieszka Wikarczak. Mieszkańcy puchatkowej chatki przez cały rok zbierają nakrętki, puszki oraz baterie. Te dzieci, które najbardziej zaangażowały się w akcję zbieractwa surowców wtórnych zostały nagrodzone upominkami. Dzieci otrzymały książki o tematyce ekologicznej. Nagrody ufundował Urząd Miejski w Trzemesznie.

Podsumowując kwietniową aktywność naszej placówki przebiegającą  pod hasłem „Sprzątanie świata zaczynamy od swojego podwórka” zorganizowaliśmy uliczny happening. Happening poświęcony ekologii i akcji sprzątania świata skupiony był wokół najbliższego otoczenia. „Chatka Puchatka” wśród społeczności lokalnej propagowała porządkowanie  najbliższej przestrzeni, a więc biurka,  pokoju, korytarza, podwórka, w końcu miasta i gminy. Happening miał również na celu propagowanie ekologii, segregacji odpadów oraz uczenia dobrych nawyków wszystkich mieszkańców Trzemeszna. Wędrując ulicami naszego miasta skandowaliśmy ekologiczne hasła. Odwiedziliśmy również burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno, pana Krzysztofa Derezińskiego, by zachęcić i przypomnieć o obowiązku włączania się  osób publicznych i urzędników, w codzienne działanie na rzecz Ziemi i naszej małej ojczyzny (Trzemeszna) .