Dofinansowanie UE

Jasełka w Skubarczewie

4 stycznia 2019 roku dzieci z teatrzyku ,, Bajka’’ wystąpiły dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.                                                                                                                    
Widzowie zebrali się w sali. Część z nich przyszła sama, część została przyprowadzona przez swoich opiekunów. Występ z udziałem tak małych aktorów dostarczył wszystkim wielu łez i wzruszeń. Dzieci zostały poproszone przez podopiecznych DPS o częstsze wizyty w ich domu.  Poprzez takie działania uczymy naszych przedszkolaków szacunku do osób starszych oraz wrażliwości na krzywdę i cierpienie innych.

 
Dofinansowanie UE Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.