Dofinansowanie UE


Przedszkolny Klub Ekologiczny "Leśne Ludki"

 

"Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć
Chodzi tylko oto czy nauczymy się tego na czas."
Dawid Dates

 

Przedszkole nr1  „Chatka Puchatka” w Trzemesznie od wielu lat prowadzi aktywną działalność  z zakresu edukacji ekologicznej, stale dążąc do wzbogacania treści, metod i form pracy z naszymi przedszkolakami, kształtując od najmłodszych lat ich zachowania proekologiczne. Istotne, bowiem jest wykształcanie w świadomości dzieci dbałości o środowisko naturalne, w którym żyją.

W tym celu w 2003 r. w naszym Przedszkolu powstał Przedszkolny Klub Ekologiczny „Leśne Ludki”. Klub zrzesza przedszkolaków ich rodziców, pracowników przedszkola. Honorowymi członkami Klubu zostają osoby, które współpracują z przedszkolem  wspierając działania ekologiczne  z naszego środowiska, są to osoby publiczne, właściciele firm oraz rodzice naszych przedszkolaków.

Zakres naszych działań jest szeroki i obejmuje następujące aktywności:

 • zbiórki surowców wtórnych - Całoroczna akcja Przedszkolny recykling
 • udział w projektach i konkursach ekologicznych („Ekolider”, "Raban! Recykling, a nie bałagan", "Ekozespoły w mim przedszkolu", „Eko Odkrywcy ”, „Mamo ,tato wole wodę”, „Drugie życie elektrośmieci", „4R, czyli jak być mądrym konsumentem”
 • Włączenie się w ogólnoświatową Akcję Sprzątanie Świata, Czyste Powietrze
 • Organizowanie akcji Czysty las i sprzątanie lasów leśnictwa Gołąbki”, "Pomóżmy im przetrwać zimę" (dokarmianie podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwierząt leśnych i ptaków), "Zbierając makulaturę - chronisz lasy", "Zbieraj makulaturę - ratuj konie"
 • Zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych Nadleśnictwa Gołąbki
 • Organizacja tematycznych dni ekologicznych
  • Dzień Ziemi
  • Dzień Zwierząt
  • Dzień bez samochodu
  • Dzień Czystego Powietrza
  • Dzień Drzewa
 • Udział w Festynie Ekologicznym w Mogilnie Na ratunek ziemi – Dzieci Przyrodzie
 • Udział w spotkaniach ekologicznych z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno, leśnikiem, poetką piszącą wiersze o tematyce ekologicznej dla dzieci
 • Udział w konkursach i projektach m.in. EKOLIDER

( organizowany Przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie), LISTY dla ZIEMI ( Fundacja ARKA), „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” (RECAL), Ogólnopolski Program Edukacyjny  dla Szkół „Zbieraj Baterie” (Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S A Kraków)

 

Celem edukacji ekologicznej  naszego Klubu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci  oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska związane z m. in. problemem powstawania zbyt dużej ilości odpadów. Podczas zabaw  dzieci  mają możliwość  poznania i utrwalenia zasad związanych z selektywnym zbieraniem surowców wtórnych – co ma bezpośredni wpływ na ich zachowania proekologiczne w przyszłości. Nauka poprzez zabawę  stanowi najefektywniejszą formę edukacji ekologicznej dzieci. 

Od wielu lat współpracujemy z Organizacjami i Punktami  zajmującymi się odzyskiem surowców wtórnych;

 • Skup Surowców Wtórnych MADA Janusz Zawada Trzemeszno
 • WtórJan Bis” Zakład Surowców Wtórnych Odzysk -Przerób-Sprzedaż Przemysław Jankowski Gniezno
 • Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.
 • Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL Organizacja Odzysku S.A
 • Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S A Kraków

 

Kolejnym celem jest nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Przedszkolny  Klub Ekologiczny „Leśne Ludki” prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Dokładamy wszelkich starań, aby u dzieci kształtować właściwe postawy i przekonania względem ochrony naturalnego środowiska. Uczymy nasze dzieci dostrzegać piękno otaczającej nas przyrody, uczymy podziwiać to piękno i cieszyć się nim.

Utrzymujemy ścisły kontakt  z Nadleśnictwem Gołąbki wspólnie organizując akcje CZYSTY LAS, POMÓŻMY ZWIERZĘTOM LEŚNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ , SADZENIE  DRZEW NA TERENIE NADLEŚNICTWA GOŁĄBKI.

Świadomość ekologiczną kształtujemy nie tylko w sposób bezpośredni tj. przez uczestnictwo w zbiórkach i różnego typu akcjach, ale również w trakcie działań pośrednich, typu konkursy ekologiczne, udział w projektach.  Uczestniczymy w wielu ekologicznych  konkursach. Nasze przedszkolaki mogą poszczycić się wieloma dyplomami. W pracach konkursowych oraz w codziennych działaniach wykorzystujemy liczne materiały odpadowe. Ich różnorodność jest świetną inspiracją do twórczych poszukiwań plastycznych. Ponadto, organizujemy konkursy wiedzy na tematy ekologiczne, które dostarczają dzieciom wielu wrażeń oraz w atrakcyjny sposób utrwalają zdobytą wiedzę.

Jesteśmy pięciokrotnym laureatem Konkursu Ekolider

( w latach szkolnych 2005/2006, 2010/2011,2014/2015 i 2016/2017, 2017/2018). Każdego roku (od 2004)  znajdujemy się wśród wyróżniających się  przedszkoli  powiatu gnieźnieńskiego  w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadów ( w tym recyklingu) w przedszkolu i ich otoczeniu.

W październiku  2019r. Fundacja dla Edukacji Ekologicznej przyznała mam certyfikat ZIELONEJ FLAGI, który jest międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym w programie Eco Schools (EkoSzkoły).

 

Mamy nadzieję, że kształtowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat wpłynie na właściwą postawę, przekonania oraz na poczucie odpowiedzialności za nasz świat.

 
Dofinansowanie UE Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.