A A A


Przedszkolny Klub Ekologiczny "Leśne Ludki"

 

"Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć
Chodzi tylko oto czy nauczymy się tego na czas."
Dawid Dates

 

Przedszkole nr1  „Chatka Puchatka” w Trzemesznie od wielu lat prowadzi aktywną działalność  z zakresu edukacji ekologicznej, stale dążąc do wzbogacania treści, metod i form pracy z naszymi przedszkolakami, kształtując od najmłodszych lat ich zachowania proekologiczne. Istotne, bowiem jest wykształcanie w świadomości dzieci dbałości o środowisko naturalne, w którym żyją.

W tym celu w 2003 r. w naszym Przedszkolu powstał Przedszkolny Klub Ekologiczny „Leśne Ludki”. Klub zrzesza przedszkolaków ich rodziców, pracowników przedszkola. Honorowymi członkami Klubu zostają osoby, które współpracują z przedszkolem  wspierając działania ekologiczne  z naszego środowiska, są to osoby publiczne, właściciele firm oraz rodzice naszych przedszkolaków.

Zakres naszych działań jest szeroki i obejmuje następujące aktywności:

 • zbiórki surowców wtórnych - Całoroczna akcja Przedszkolny recykling
 • udział w projektach i konkursach ekologicznych („Ekolider”, "Raban! Recykling, a nie bałagan", "Ekozespoły w mim przedszkolu", „Eko Odkrywcy ”, „Mamo ,tato wole wodę”, „Drugie życie elektrośmieci", „4R, czyli jak być mądrym konsumentem”
 • Włączenie się w ogólnoświatową Akcję Sprzątanie Świata, Czyste Powietrze
 • Organizowanie akcji Czysty las i sprzątanie lasów leśnictwa Gołąbki”, "Pomóżmy im przetrwać zimę" (dokarmianie podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwierząt leśnych i ptaków), "Zbierając makulaturę - chronisz lasy", "Zbieraj makulaturę - ratuj konie"
 • Zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych Nadleśnictwa Gołąbki
 • Organizacja tematycznych dni ekologicznych
  • Dzień Ziemi
  • Dzień Zwierząt
  • Dzień bez samochodu
  • Dzień Czystego Powietrza
  • Dzień Drzewa
 • Udział w Festynie Ekologicznym w Mogilnie Na ratunek ziemi – Dzieci Przyrodzie
 • Udział w spotkaniach ekologicznych z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno, leśnikiem, poetką piszącą wiersze o tematyce ekologicznej dla dzieci
 • Udział w konkursach i projektach m.in. EKOLIDER

( organizowany Przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie), LISTY dla ZIEMI ( Fundacja ARKA), „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” (RECAL), Ogólnopolski Program Edukacyjny  dla Szkół „Zbieraj Baterie” (Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S A Kraków)

 

Celem edukacji ekologicznej  naszego Klubu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci  oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska związane z m. in. problemem powstawania zbyt dużej ilości odpadów. Podczas zabaw  dzieci  mają możliwość  poznania i utrwalenia zasad związanych z selektywnym zbieraniem surowców wtórnych – co ma bezpośredni wpływ na ich zachowania proekologiczne w przyszłości. Nauka poprzez zabawę  stanowi najefektywniejszą formę edukacji ekologicznej dzieci. 

Od wielu lat współpracujemy z Organizacjami i Punktami  zajmującymi się odzyskiem surowców wtórnych;

 • Skup Surowców Wtórnych MADA Janusz Zawada Trzemeszno
 • WtórJan Bis” Zakład Surowców Wtórnych Odzysk -Przerób-Sprzedaż Przemysław Jankowski Gniezno
 • Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.
 • Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL Organizacja Odzysku S.A
 • Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S A Kraków

 

Kolejnym celem jest nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Przedszkolny  Klub Ekologiczny „Leśne Ludki” prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Dokładamy wszelkich starań, aby u dzieci kształtować właściwe postawy i przekonania względem ochrony naturalnego środowiska. Uczymy nasze dzieci dostrzegać piękno otaczającej nas przyrody, uczymy podziwiać to piękno i cieszyć się nim.

Utrzymujemy ścisły kontakt  z Nadleśnictwem Gołąbki wspólnie organizując akcje CZYSTY LAS, POMÓŻMY ZWIERZĘTOM LEŚNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ , SADZENIE  DRZEW NA TERENIE NADLEŚNICTWA GOŁĄBKI.

Świadomość ekologiczną kształtujemy nie tylko w sposób bezpośredni tj. przez uczestnictwo w zbiórkach i różnego typu akcjach, ale również w trakcie działań pośrednich, typu konkursy ekologiczne, udział w projektach.  Uczestniczymy w wielu ekologicznych  konkursach. Nasze przedszkolaki mogą poszczycić się wieloma dyplomami. W pracach konkursowych oraz w codziennych działaniach wykorzystujemy liczne materiały odpadowe. Ich różnorodność jest świetną inspiracją do twórczych poszukiwań plastycznych. Ponadto, organizujemy konkursy wiedzy na tematy ekologiczne, które dostarczają dzieciom wielu wrażeń oraz w atrakcyjny sposób utrwalają zdobytą wiedzę.

Jesteśmy pięciokrotnym laureatem Konkursu Ekolider

( w latach szkolnych 2005/2006, 2010/2011,2014/2015 i 2016/2017, 2017/2018). Każdego roku (od 2004)  znajdujemy się wśród wyróżniających się  przedszkoli  powiatu gnieźnieńskiego  w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadów ( w tym recyklingu) w przedszkolu i ich otoczeniu.

W październiku  2019r. Fundacja dla Edukacji Ekologicznej przyznała mam certyfikat ZIELONEJ FLAGI, który jest międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym w programie Eco Schools (EkoSzkoły).

 

Mamy nadzieję, że kształtowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat wpłynie na właściwą postawę, przekonania oraz na poczucie odpowiedzialności za nasz świat.