A A A

Organizacja przedszkola

Przyjaciele Zippiego

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizowany jest program promujący zdrowie i dobre samopoczucie dzieci. Nazywa się „Przyjaciele Zippiego”. Jest adresowany do dzieci w wieku 5-9 lat i ma na celu jak najlepsze przygotowanie dzieci do radzenia sobie  z problemami i wyzwaniami, przed jakimi stają na co dzień w szkole i w domu. Dzieci, poprzez czytanie opowiadań,  rozmowy, gry i  zabawy, uczą się rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia, rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, nawiązywać przyjaźnie i utrzymywać dobre relacje z innymi, a przede wszystkim, jak radzić sobie na co dzień  z trudnościami i problemami.

 

Przyjaciele Zippiego, to międzynarodowy program, który  jest realizowany w wielu krajach na całym świecie. W Polsce został wprowadzony w 2005 r. i uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotychczas już ponad 200 tysięcy dzieci w szkołach i przedszkolach w całym kraju korzystało z tego programu i wszyscy są zgodni co do przydatności tego typu zajęć dla małych dzieci.

 

Program Przyjaciele Zippiego został zbudowany na założeniu, że jeśli wyposażymy małe dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne  i nauczymy je  jak sobie radzić z trudnościami  i problemami – to będą korzystać z tych umiejętności w całym swoim życiu, a szczególnie w okresie dorastania. „Przyjaciele Zippiego” pozytywnie wpływa na osiągnięcia szkolne, a także jest pomocny przy przekraczaniu progu szkolnego.

 

Uczestnicząc w zajęciach programu „Przyjaciele Zippego” dzieci zyskują poczucie kompetencji, wiarę w siebie i swoje możliwości, a także rozwijają podstawowe kompetencje społeczne i emocjonalne – co stanowi wspaniały kapitał na całe życie.