Dofinansowanie UE

Sadzimy drzewa miododajne

Z okazji Święta Drzewa 2019 dzieci z Przedszkola Nr1 „Chatka Puchatka” w Trzemesznie wzięły udział w kolejnym nasadzaniu drzew miododajnych na terenie gminy Trzemeszno. Posadziliśmy 80 sztuk lip drobnolistnych wzdłuż drogi gminnej na terenie Huty Trzemeszeńskiej. Na zakup sadzonek drzew Urząd Miejski w Trzemesznie pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach konkursu na dofinansowanie zakupu miododajnych sadzonek. Była to kontynuacja ubiegłorocznego projektu, gdzie  zasadzono 200 drzew miododajnych - lip drobnolistnych. Lipy zostały posadzone w pasie drogowym przy drodze Trzemeszno  - Folusz - Kierzkowo.

 

Drzewa przyczyniają się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiają warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni przede wszystkim pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając ekosystem lokalny. Już dzisiaj trzeba myśleć perspektywicznie, a sadzonki drzew miododajnych będą wydawały owoce przez wiele lat, nie tylko dla pszczół, ale też dla naszego środowiska.

 
Dofinansowanie UE Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.