A A A

Organizacja przedszkola

Zajęcia logopedyczne

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

– wskazówki dla rodziców i wychowawców.

 

 • Podczas artykulacji głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
 • Zacina się, powtarza sylaby lub wyrazy, np. Idę do do do sklepu. (Może to być niepłynność, która minie z wiekiem, ale też może być to objaw jąkania.)
 • Dziecko nawykowo mówi przez nos.
 • Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka.
 • Mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy.
 • Dziecko zniekształca głoski, zastępuje je innymi nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia r.
 • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
  • wymawia głoski  s, z, c, dz  jak  ś, ź, ć, dź,
  • zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne , np. d  na  t  (dom = tom), w na f  (woda = fota),  g na k (gęś = kęś),  b na p (buda = puta),
  • myli głoski o podobnym brzmieniu np. s – c (sala = cala), sz – cz (szyje =c zyje).
 • Po ukończeniu 5 roku życia dziecko:
  • nie mówi zdaniami rozwiniętymi,
  • nie mówi poprawnie głosek sz, ż, cz, dż
 • Po ukończeniu 6 roku życia dziecko:
  • nie mówi głoski r (zamienia ją na l,  j, lub wymawia gardłowo)
  • nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wakacji lub wysłuchanej bajki,
  • popełnia dużo błędów gramatycznych,
 • Rozwój mowy dziecka:
  • 2- letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymawia kilka słów),
  • 3- letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5- rocznego (tworzy jedynie równoważniki zdań),
  • 4- letniego jest na poziomie mowy dziecka 2- letniego (formułuje proste zdania, słownictwo ok. 300 słów),
  • 5- letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5- letniego (proste zdania),
  • 6- letniego jest na poziomie mowy dziecka 3- letniego (pojawiają się zdania złożone, dziecko wymawia 1000-1500 słów),
  • 7- letniego jest na poziomie mowy dziecka 3,5- letniego.