Dofinansowanie UE

Zajęcia logopedyczne

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas,       w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości.            W ramach projektu „Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Przedszkolu nr 1 im. „Chatka Puchatka”  prowadzone są zajęcia logopedyczne. Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia             w małych zespołach, parach lub indywidualne).

Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną                  i bezstresową formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp                 do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

               Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie (logopeda pracuje z jednym dzieckiem) lub w parach, małych zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń, wad wymowy.  

 

 

               Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:

-  kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

-  usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),

-  kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

-  rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )

-  wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

-  rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

-  rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

-  uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

-  kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka,
 

 

 

 

 

 
Dofinansowanie UE Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.