Dofinansowanie UE

AKCJA Zielonym do góry

Celem akcji jest zbliżanie małego dziecka do świata przyrody poprzez poznanie go , dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin,  kształtowanie mądrego i  umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.  Działania w ramach akcji  polegały na wspólnym sadzeni  drzew dzieci i pracowników Ośrodka Sportu Rekreacji  w Trzemesznie na terenach zielonych należących do Ośrodka, pod czujnym okiem leśniczego pana Sergiusza Przybylskiego.

 
Dofinansowanie UE Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.