A A A

Organizacja przedszkola

Zajęcia teatralne

"Dziecko nie jest aktorem,

ono bawi się w teatr”

                                      Z. Wójcik

 

Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to wiek intensywnego rozwoju. Dziecko ma wówczas naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, rysunku, śpiewie. Teatr, jako synteza sztuk stwarza możliwość powiązania wszystkich rodzajów ekspresji twórczej. Zabawy teatralne w przedszkolu pomagają w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i uatrakcyjniają zajęcia. Jest to więc bardzo skuteczne narzędzie w pracy pedagogicznej.

Zabawę w teatr rozpoczęliśmy w 2003 roku.

 

Cele edukacji teatralnej:       

 • poznawanie różnorodnych utworów o wartościach: wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru
 • rozróżnianie świata rzeczywistego od fikcji
 • uświadomienie własnych możliwości fizycznych
 • dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się     
 • doskonalenie wymowy dzieci
 • wzbogacanie słownika
 • zaspakajanie potrzeby twórczej aktywności dzieci
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, czyli umiejętności współdziałania z innymi
 • nabranie zaufania do siebie i własnych możliwości
 • rozwijanie pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni
 • pomaganie dziecku w poznaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, teatralnych; próba ich oceny i uzasadnienia stanowiska
 • eliminowanie nieśmiałości, a także egocentryzmu
 • tworzenie okazji do rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji
 • wyposażanie dziecka w ogólną wiedzę o teatrze: scenografia, kostiumy, aktor, reżyser, sufler, kurtyna, akt, scena, widownia, dialog, monolog, narrator itd.
 • kształcenie kultury odbioru sztuki·

 

Opiekun koła:   Mirosława Wegner