Dofinansowanie UE

Zajęcia teatralne

"Dziecko nie jest aktorem,

ono bawi się w teatr”

                                      Z. Wójcik

 

       Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to wiek intensywnego rozwoju. Dziecko ma wówczas naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, rysunku, śpiewie. Teatr, jako synteza sztuk stwarza możliwość powiązania wszystkich rodzajów ekspresji twórczej. Zabawy teatralne w przedszkolu pomagają w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i uatrakcyjniają zajęcia. Jest to więc bardzo skuteczne narzędzie w pracy pedagogicznej.

Zabawę w teatr rozpoczęliśmy w 2003 roku.

 

Cele edukacji teatralnej:       

 

− poznawanie różnorodnych utworów o wartościach: wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru

− rozróżnianie świata rzeczywistego od fikcji

− uświadomienie własnych możliwości fizycznych

− dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych

− kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni

− kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się     

− doskonalenie wymowy dzieci

− wzbogacanie słownika

− zaspakajanie potrzeby twórczej aktywności dzieci

− kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, czyli umiejętności współdziałania z innymi

− nabranie zaufania do siebie i własnych możliwości

− rozwijanie pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni

− pomaganie dziecku w poznaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, teatralnych; próba ich oceny i uzasadnienia stanowiska

− eliminowanie nieśmiałości, a także egocentryzmu

− tworzenie okazji do rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji

− wyposażanie dziecka w ogólną wiedzę o teatrze: scenografia, kostiumy, aktor, reżyser, sufler, kurtyna, akt, scena, widownia, dialog, monolog, narrator itd.

− kształcenie kultury odbioru sztuki·

 

Opiekun koła:   Mirosława Wegner

 

 

 

 
Dofinansowanie UE Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.