Dofinansowanie UE

 

Witamy na stronie Przedszkola w Trzemesznie 

  

Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka powstało w 1949r. Mieści się na Pl. Św. Wojciecha 15 w Trzemesznie. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem, na terenie którego znajduje się sprzęt do zabaw i dużo zieleni. Placówka liczy sześć oddziałów zlokalizowanych w trzech budynkach. W budynkach znajduje się sześć sal dydaktycznych wyposażonych w zabawki oraz pomoce dydaktyczne , dostosowane do wieku psychorozwojowego dziecka. Nasze przedszkole liczy 138 dzieci, które przydzielone są do następujących grup: Kangurki, Pszczółki, Króliki, Tygryski, Motylki i Misie. Kadra naszej placówki wygląda następująco: dyrektor, 11 nauczycielek, które posiadają kwalifikacje zgodne w wykonywanym zawodem. Cztery z nich posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, trzy stopień nauczyciela mianowanego, trzy  stopień nauczyciela kontraktowego oraz jedna stopień nauczyciela stażysty. Do prac administracyjno-obsługowych zatrudnionych jest 10 osób.

 

W naszym przedszkolu są trzy łazienki, szatnie, oraz gabinet do zajęć dodatkowych.  Placówka posiada własne zaplecze kuchenne. Przywiązujemy dużą wagę do estetyki i funkcjonalności pomieszczeń, dlatego wnętrze przedszkola jest wesołe, kolorowe i zostało zaplanowane tak, aby zachęcić naszychwychowanków do dobrej zabawy i nauki.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 6:30 do 16:30. Czas pracy poszczególnych grup wiekowych jest dostosowany do potrzeb określonych przez rodziców.


W przedszkolu działania wszystkich pracowników skierowane są na wychowanie zdrowego, aktywnego, wrażliwego, odpornego psychicznie i fizycznie dziecka przy współudziale rodziców. Dlatego kadra pedagogiczna tworzy i realizuje plany kółek zainteresowań takich jak teatrzyk „Bajka” i klub ekologiczny „Leśne Ludki” a także tworzy programy autorskie. 


Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, zwłaszcza dbałości o własne zdrowie psychiczne, fizyczne i bezpieczeństwo oraz rozwoju twórczej aktywności. Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo – dydaktyczne: 


Obecnie funkcjonują następujące programy:

 1. Program Wychowawczy Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka
 2. Program profilaktyczny Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka
 3. Program profilaktyczny gimnastyki korekcyjnej
 4. Program profilaktyczny z logopedii
 5. Program profilaktyczny zajęć rewalidacyjnych
 6. Program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole”wydawnictwa WSiP
 7. Program wychowania przedszkolnego „Wokół Przedszkola” wydawnictwa MAC
 8. Program edukacji czytelniczej „Jestem aktywnym czytelnikiem”

 


A także:

 • opracowane przez każdego wychowawcę plany współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci


Nasze przedszkole współpracuje z rodziną w procesie wychowania każdego dziecka, dlatego:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka;
 • Organizujemy jego aktywność;
 • Dbamy o jego rozwój fizyczny i psychiczny;
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji;
 • Monitorujemy indywidualny rozwój każdego wychowanka.

 

Aby osiągnąć taką sylwetkę , każdy przedszkolak poznaje swoje prawa i obowiązki , które zawarte są w Programie Wychowawczym. Przedszkole ma swój kalendarz imprez i wydarzeń, stanowiących własne tradycje – co podkreśla jego odrębność i specyfikę, a są to:

 • Akcja Sprzątanie Świata,
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Powitanie Jesienie,
 • Dzień Przedszkolaka,
 • Dzień Chłopca,
 • Święto Drzewa,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Święto Niepodległości,
 • Dzień z Wierszem,
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Wigilia Przedszkolna,
 • Wigilia z rodzicami,
 • Występu Jasełkowe dla Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego Promyk oraz dla osób mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Bal Karnawałowy,
 • Dzień Czerwony,
 • Dzień Kobiet,
 • Dzień Wiosny,
 • Śniadanie Wielkanocne,
 • Dzień Ziemi,
 • Festyn rodzinny z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka,
 • Festyn integracyjny promujący ruch,
 • Piżama Party,
 • Warsztaty dla rodziców;
 • wycieczki edukacyjne,
 • teatrzyki, 

 

Aby osiągnąć zamierzone sukcesy – przedszkole doskonali swoją współpracę ze środowiskiem i promuje placówkę:

 • Rozszerzenie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem;
 • Współpraca z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy;
 • Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych;
 • Podjęcie oraz kontynuowanie współpracy z organizacjami i placówkami społecznymi ( Urząd Miasta, Policja, Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2, Pediatra, Stomatolog, Leśniczy, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego Promyk, Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie, Ekolider, Nadleśnictwo Gołąbki, Biblioteka w Trzemesznie, itd.)

 

Z tej krótkiej metryczki można wywnioskować, że Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie to miejsce tętniące życiem roześmianych, szczęśliwych dzieci. Miejsce, gdzie niewielka grupa pracowników niezwykle odpowiedzialnych i zaangażowanych, każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby wspólnie budować „przedszkole marzeń” dla dzieci i ich rodziców.  

 

 

 
Dofinansowanie UE Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.