A A A


Witamy na stronie Przedszkola w Trzemesznie 


20 WRZEŚNIA – DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 

WSZYSTKIM PRZEDSZKOLAKOM – MAŁYM I DUŻYM, ŻYCZYMY SŁONECZNYCH I RADOSNYCH DNI, UŚMIECHU OD UCHA DO UCHA, WSPANIAŁEJ ZABAWY ORAZ SPEŁNIENIA WSZYSTKICH MARZEŃ!

 

 


 

 


  

Kadra pedagogiczna jest doskonale przygotowana do zawodu nauczycielskiego, świadoma odpowiedzialności jaka na niej spoczywa. Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, dba o własne doskonalenie i podnoszenie jakości pracy przedszkola.  Nadrzędnym celem jaki stawiają sobie nauczyciele w swojej pracy, jest uśmiech każdego dziecka oraz troska o jego prawidłowy rozwój.

 

Zadaniem nauczycieli jest wprowadzanie różnych form i metod pracy wyzwalających twórczą aktywność  dziecka, oraz jego zainteresowania intelektualne. Szczególny nacisk kładziemy na szacunek dla dziecka, jego potrzeby i indywidualność, oraz wychowanie w zgodzie z naturą

 

Wspólnie z rodzicami pragniemy stworzyć optymalne warunki dla zdrowia i aktywnego stylu życia, oraz wszechstronnego rozwoju naszych dzieci.

 

Wobec rodziny (opiekunów) przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 • pomaga w rozwiązywaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka,
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki zadań,
 • rozwija postawy wzajemnego szacunku, otwartości, szczerości, tolerancji,

 

Czas pracy naszego przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców i środowiska. Pracujemy w godzinach od 630 - 1630,w dniach od poniedziałku do piątku. W czasie pobytu dzieci spożywają  trzy posiłki dziennie:

 • 815 – I śniadanie;
 • 1045 – II śniadanie;                 
 • 1315 – obiad;


Nasze przedszkole jest placówką liczącą osiem grup dzieci:               

 • Kangurki
 • Motylki
 • Pszczółki
 • Króliki
 • Tygryski
 • Misie
 • Kłapouszki
 • Sówki