A A A

Organizacja przedszkola

Język angielski

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny i  prowadzone są w formie zabawy, w korelacji  z wszystkimi obszarami edukacji. Do wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów  wykorzystujemy również, w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego (zabawy dowolne, posiłki, spacery itp.)

 

Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

 

Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

 • osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
 • reagowanie na proste polecenia i pytania,

 

Dzieci:

 • słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki,
 • słuchają nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki)
 • słuchają  tekstu czytanego,
 • słuchają i oglądają programy edukacyjne, filmiki, bajki animowane w języku angielskim,

 

Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:

 • powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
 • konstruowanie prostych wypowiedzi,
 • odgrywanie scenek lub dialogu,
 • recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,
 • opowiadanie historyjki obrazkowej,

 

Zajęcia wzbogacane są pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania.

Dzieci wykonują ćwiczenia językowe w postaci graficznej: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie, odwzorowywanie, samodzielne rysowanie.

 

W naszym przedszkolu English is fun!